Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaspontaneous spontaneous
1630 a1d0 500
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMezame Mezame
2679 e0de 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame
0605 ae96
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahysterie hysterie
2000 2585
1930/06/29 Sławomir Mrożek, Polish dramatist, writer and cartoonist :) was born.
The caption: "The man who invented himself"
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viaMezame Mezame
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaspontaneous spontaneous

June 15 2017

5246 e2e1 500

theaestheticloner:

// The electricity between us was insane //

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaMezame Mezame
0366 fe55
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaMezame Mezame

June 02 2017

To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viapiglet piglet

May 27 2017

Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaspontaneous spontaneous
8269 c746

May 20 2017

Reposted frommeem meem viaMezame Mezame
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja". Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego. Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje. Kobiety nienawidzą być tylko swoje. Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś. Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl