Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viaxannabelle xannabelle
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viaxannabelle xannabelle
6662 bf4d
Reposted fromdailylife dailylife viaxannabelle xannabelle
You deserve to be with somebody who will drive three hours, just to see you for one.
— Guidelines For Finding Someone Worthwhile (via maltesevulcan)
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaxannabelle xannabelle
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

September 29 2017

0428 2d63 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahysterie hysterie
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame

September 04 2017

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vialovemyself lovemyself
3086 bea7
5939 e939

On Alert

August 27 2017

CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.

August 19 2017

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

9700 9278
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viaBetterPointOfView BetterPointOfView
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong vialovemyself lovemyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl