Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

7053 c500
Reposted frompesy pesy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle

April 22 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

2895 eb79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaspontaneous spontaneous
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadzisniezasne dzisniezasne
6855 1be9
Reposted fromStarorchids Starorchids viadzisniezasne dzisniezasne
2391 f7a6

April 19 2017

  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
4946 ed4c 500
Reposted frombirke birke viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 18 2017

A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viaottak ottak
9997 4bd7 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaottak ottak
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaottak ottak

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viatouchthesky touchthesky
5001 64ed 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed via13-days 13-days
5228 f7cb 500

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl