Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaxannabelle xannabelle
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viatouchthesky touchthesky
2624 b589
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame

June 02 2018

3182 ca29 500
5362 36ae 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viaspontaneous spontaneous

March 17 2018

0083 a012 500
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysterie hysterie

February 24 2018

6031 26ee
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahysterie hysterie
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromlovvie lovvie viaMezame Mezame
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMezame Mezame
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan via13-days 13-days

January 21 2018

Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viaxannabelle xannabelle
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viaxannabelle xannabelle
6662 bf4d
Reposted fromdailylife dailylife viaxannabelle xannabelle
You deserve to be with somebody who will drive three hours, just to see you for one.
— Guidelines For Finding Someone Worthwhile (via maltesevulcan)
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaxannabelle xannabelle
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

September 29 2017

0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl