Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vialovemyself lovemyself
3086 bea7
5939 e939

On Alert

August 27 2017

CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.

August 19 2017

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

9700 9278
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viaBetterPointOfView BetterPointOfView
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong vialovemyself lovemyself
8103 86f3
bądź pszczółką w tym stadzie os
Reposted frommysoul mysoul vialovemyself lovemyself
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
Reposted fromFlau Flau viaMonasi Monasi
0721 5174
Reposted fromscorpix scorpix viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl